ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

Обновявания и промени

Можем да променяме или обновяваме части от настоящия документ във всеки един момент и без предварително предизвестие. Моля, проверявайте периодично, за да сте запознати с евентуални промени или обновявания.

Събиране и използване на лични данни

Личните данни представляват информация, която Ви идентифицира, като например име, имейл или пощенски адрес. Ние не събираме от Вас такава информация, освен ако не е конкретно предоставена (напр. при абонамент за бюлетин) и е дадено разрешение за използването ѝ.

Ние съхраняваме, използваме и предаваме личните Ви данни само съгласно Вашето съгласие и доколкото – по отношение на съдържание и време – е необходимо във всеки конкретен случай.

За да направим това, може да има необходимост да прехвърлим лични данни на външни доставчици на услуги за по-нататъшна обработка на данните. Тези доставчици обработват лични данни според нашите условия и съгласно настоящите правила за защита на личните данни.

Всяко друго прехвърляне на личните Ви данни, например пренос на данни за вход от нашите интернет сайтове в социални мрежи на трети интернет сайтове изисква изричното Ви съгласие. Фабрика ТЕЗИ ООД гарантира, че няма да продава или отдава личните Ви данни на трети страни освен ако това не се изисква от закона или от приложими правителствени искания.

Ние обработваме личните Ви данни само след получаване на съгласието Ви и съобразно Политиката за поверителност.

Използване на личните данни за рекламни и маркетингови цели

Ако изрично одобрите използването на личните Ви данни за рекламни или маркетингови цели, личните Ви данни ще се съхраняват и използват продължително за такива цели, напр. за изпращане на бюлетин по имейл или друг одобрен от Вас комуникационен канал. Можем да използваме данните Ви, за да създаваме и поддържаме потребителски профил, чрез който да Ви предоставяме персонализирана реклама и промоции. Можем също така да използваме предоставените от Вас данни за анализ и подобряване на ефективността на нашите интернет услуги, реклама, маркетинг, пазарни проучвания и продажби.

Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент, чрез имейл, с бъдещ ефект. Ще изтрием личните Ви данни при получаване на заявлението.

Право на информация

При поискване ще Ви информираме кои Ваши лични данни, ако има такива, са събрани по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт.

Автоматично записана информация (нелични данни)

При влизане в нашия интернет сайт, автоматично събираме обща информация, която не е свързана с Ваши лични данни, напр. името на доставчика на интернет услугата (или в случай на фирмени мрежи, името на работодателя или фирмата Ви), сайтовете, които сте посетили преди нашия, информацията, която сте търсили, датата и часа на влизане, както и използваните от Вас операционна система и версия на браузъра.

Тази информация се събира и анализира анонимно. Използва се единствено с цел подобряване на атрактивността, съдържанието и функционалността на нашия интернет сайт.

Бисквитки

За да улесним използването на нашия интернет сайт, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Бисквитките ни помагат да видим например дали дадена страница на сайта ни вече е била посетена. Бисквитките също така ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира. Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитка.

Google Analytics

Този интернет сайт използва Google Analytics, услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате сайта и да изготвя доклади за активност по сайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет на оператора на сайта. IP адресът, който се прехвърля на Google Analytics от Вашия браузър, не се консолидира с други данни от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез настройка на софтуера на браузъра си.

Също така използваме Google Analytics, за да анализираме данни от AdWords, както и бисквитки от DoubleClick за статистически цели.

Защита на лични данни

Взели сме технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица.